+48 600 930 310
Infolinia
Klienci UniChwilówki
Odpowiedź: Pożyczki są dostępne osobie:
 • która jest obywatelem Polski lub posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • która jest w wieku od 20 do 85 lat
 • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
 • która posiada stałe dochody
  Czy muszę dostarczyć poręczenie lub zastaw?
  Odpowiedź: Nie, żadne z nich nie są konieczne
  Jak szybko udzielona pożyczka może znaleźć się na moim rachunku bankowym?
  Odpowiedź: Jeśli Twój bank jest jednym z poniższych banków: Millenium, BRE (mBank, Multibank, BRE SA), PKOBP to przyznane pieniądze będą przesłane do Twojego banku niezwłocznie od momentu rozpatrzenia Twojego wniosku. Jeśli masz konto w innym banku to żądana kwota znajdzie się na Twoim rachunku w ciągu od jednego do trzech dni licząc od momentu otrzymania wniosku.
  Czy można wziąć jednorazowo kilka pożyczek?
  Odpowiedź: Nie, jednorazowo można wziąć tylko jedną pożyczkę.
  Czy w celu zawarcia umowy pożyczki należy stawić się osobiście?
  Odpowiedź: Nie, obecność Pożyczkobiorcy nie jest konieczna, zawarcie umowy pożyczki odbywa się drogą elektroniczną oraz pocztową.
  Czy można wnioskować o udzielenie pożyczki w przypadku, jeżeli posiada się zaciągnięty kredyt w banku lub innej instytucji udzielającej pożyczek lub kredytów?
  Odpowiedź: Można. Zaciągnięta pożyczka / kredyt w innej instytucji udzielającej pożyczek lub kredytów, nie stanowi przeszkody do otrzymania pożyczki w UniChwilówka, pod warunkiem, że nie ma opóźnień w realizacji płatności.
  Na jaki rachunek należy dokonać przelewu 1zł?
  Odpowiedź: Przelew w wysokości 1zł, należy przekazać na rachunek należący do UniChwilówka z rachunku na który wpływa twoje wynagrodzenie/renta/emerytura.
  Przyczyny odmowy udzielenia pożyczki przez UniChwilówka?
  Odpowiedź: UniChwilówka nie udzieli Ci pożyczki, jeżeli:
  • Nie jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • Masz mniej niż 20 lub więcej niż 85 lat
  • Nie spłaciłeś poprzedniej pożyczki w UniChwilówka
  • Figurujesz jako dłużnik w jednym z rejestrów dłużników
  • W swojej rejestracji na stronie podałeś fałszywe dane
  • Nie posiadasz stałego dochodu
  Na jakie konto należy dokonywać spłaty pożyczki?
  Odpowiedź: Spłaty należy dokonać na jedno z kont bankowych: UniChwilówka
  ul Kasprzaka 24
  01-211 Warszawa
  Millennium: 47 1160 2202 0000 0002 2439 5199
  BRE(MBANK) 12 1140 2062 0000 5347 7600 1011
  BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0244 2790

  Dlaczego muszę dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 1zł ?
  Odpowiedź: Musimy sprawdzić, czy konto podane we wniosku należy do Ciebie. Jeżeli dane dotyczące właściciela rachunku, jakie otrzymamy z banku będą się zgadzać z tymi, które podałeś we wniosku oraz wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany pieniądze przelejemy na podane konto tego samego dnia.
  Wnisoki bez opłaty rejestracyjnej (1zł) nie są rozatrywane
  Wybierz kwotę pożyczki
  Wskaż ilość dni
  Całkowita kwota spłaty
  Weź pożyczkę
  Telefon +48 600 930 310
  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00
  Mail unichwilowka@uniwersum.pl
  Skontaktuj się z nami pisząc na ten e-mial albo skorzystaj z formularza kontaktowego.